طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
فاکتورهای رشد مولکولهایی طبیعی با ساختار پروتئینی یا استروئیدی هستند. این فاکتور‌ها در رشد و تمایز سلولهای زیادی دخیل هستند.
مدیر عامل سازمان انتقال خون با اشاره به اینکه سالانه بیش از 2 میلیون واحد خون در کشور اهدا میشود از افزایش دسترسی بیماران به داروهای مشتق از پلاسما خبر داد.