طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات موفق به درمان عفونت های ناشی از سوختگی به کمک فناوری پلاسمای سرد شدند.