مرور برچسب

پلاک آمیلوئید

این ماده خوراکی «آلزایمر» را در تنگنا قرار داده است!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ رژیم مدیترانه ای سرشار از مواد غذایی گیاهی بوده و فواید زیادی برای بدن دارد که کاهش امکان بروز زوال عقل تنها بخشی از آن است. محققان مرکز«لوئیز کتز» دانشکده پزشکی تمپل ماده ای را شناسایی…