مرور برچسب

پلاک

مهمترین عامل حمله قلبی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ آترواسکلروزیس بیماری است که در آن تکه هایی از مواد چربی (آترومس یا پلاکهای آترواسکلروتیک) در دیواره رگ ها رشد کرده و منجر به کاهش یا توقف جریان خون می شود و حملات قلبی را در پی دارد.…