مرور برچسب

پمپ قلب

امکان احیای کامل قلب با پمپاژ مصنوعی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ پمپ مصنوعی قلب که قرار است مشکل کمبود قلب اهدایی را حل کند، یک گام به استفاده از سوی بیماران قلبی نزدیکتر شده است. این پمپ که در موسسه علوم طبیعی دانشگاه «سوان سی» تولید شده، در اواخر سال 2018…