مرور برچسب

پودر پروتئین

سالمندان هم می توانند هرکول شوند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ همانطور که می دانید همزمان با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کاهش یافته و باعث بروز اتفاقاتی همچون افتادن، ناتوانی در جابه جایی وسایل، بیماری های متابولیسمی و حتی نشستن می شود. اخیرا محققان…