طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
این متخصص طب سنتی در مورد مشکلات پیشروی طب سنتی، گفت: متاسفانه مشکل اصلی ما این است که داروهای طب سنتی، تحت پوشش شرکت های بیمه نیستند و این برای بیماران هزینه بر است.