مرور برچسب

پولیپ روده

آیا می دانستید مصرف مکمل کلسیم با افزایش احتمال پولیپ روده ارتباط دارد؟

محققان در مطالعه جدید خود به ارتباط بین مصرف مکمل روزانه کلسیم و افزایش ریسک پولیپ در روده پی بردند. پولیپ ها سرطان زا نیستند، اما در صورت عدم برداشته‌ شدنشان، برخی از آنان می توانند در نهایت تبدیل به سرطان شوند. طبیب من- محققان عنوان می…