طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران؛
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران، گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد از هر ۵ خانم یائسه یک نفر مبتلا به پوکی استخوان است.