مرور برچسب

پوکی اسنخوان در زنان

مراقب باشیم پوکی استخوان سراغ ما نیاید/هشدار به زنان

به گزارش خبرنگار طبیب من به نقل از خبرگزاری مهر؛ دکتر سیداحمد رئیس السادات با اشاره به شعار انجمن بین المللی استئوپروز و سازمان بهداشت جهانی در خصوص پوکی استخوان (با دوست داشتن استخوان هایمان از آینده خویش محافظت کنیم)، گفت: در حال حاضر…