مرور برچسب

پیتزا

این غذا‌ها شکمتان را چاق می‌کند

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ برخی از غذا‌ها هستند که به صورت چربی یک راست در شکم می‌نشینند و سبب ایجاد اضافه وزنی تقریبا فوری دقیقا در‌‌ همان جایی می‌شوند که نمی‌خواهید. این نوع افزایش وزن که «بافت چربی عمیق» است و باعث چاقی…