مرور برچسب

پیروزی

با این 9 روش ترس خود را بترسانید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بیشتر ما اجازه می‌دهیم ترس، نگرانی و شک بر ما غلبه کند و رویاهایمان را از ما بگیرد. در اینجا به نکاتی برای غلبه به ترس اشاره می کنیم. 1- با ترس راحت باشید وقتی از چیزی ترسیدید به سمت آن…