مرور برچسب

پیشگیری ثانویه

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جهت کاهش آمار سکته مغزی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ محمد حسین صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: یکی از معضلات ما، حوادث عروقی مغز است؛ هم در بعد کاهش طول عمر و هم به خاطر ناتوانی هایی که ایجاد می کند. اقدامی که مجموعه دانشگاه ها و مخصوصا…