طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
جراح کلیه و مجاری ادراری با اشاره به شیوع روزافزون بیماری پوکی استخوان کاهش مصرف کلسیم را رد کرد و اهمیت درد‌های تکرار شونده پهلو را یاد اور شد