مرور برچسب

پیوند استخوان

درمانی نوین برای کف پای صاف

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ محسن کرمی عضو انجمن ارتوپدی اطفال در ارتباط با روش هایی که بتوان استخوان را در جراحی جایگزین یا تقویت کرد، اظهار داشت: منشا این جایگزینی استخوانی می تواند از خود بیمار یا از جسد تهیه می شود. وی…