مرور برچسب

پیوند اعضا سال 96

انجام 38 عمل پیوند عضو در هفته اول فروردین

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ سید محمد کاظمینی  رئیس مرکز مدیریت پیوند در خصوص فعالیت بخش های پیوند کشور و واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی گفت: در هفته اول سال 1396 بیشترین پیوند اعضا در مدت مشابه طی سال های گذشته انجام شده است…