مرور برچسب

پیوند اعضا

موضوع پیوند عضو به بیماران خارجی واقعیت ندارد

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از وبدا، محمد حسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در پاسخ به خبر شبهه برانگیز روزنامه جوان با عنوان "گردشگری سلامت بیمار ایرانی را پشت در اتاق عمل نگه داشته…

انجام 38 عمل پیوند عضو در هفته اول فروردین

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ سید محمد کاظمینی  رئیس مرکز مدیریت پیوند در خصوص فعالیت بخش های پیوند کشور و واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی گفت: در هفته اول سال 1396 بیشترین پیوند اعضا در مدت مشابه طی سال های گذشته انجام شده است…