مرور برچسب

کلسیفیکاسیون

ورزش از گرفتگی عروق پیشگیری نمی‌کند

به گزارش طبیب من به نقل از ایسنا؛ محققان در مطالعه روی بیش از ۳۰۰۰ نفر دریافتند: مردان سفید پوستی که در هفته بیش از هفت ساعت ورزش می‌کنند بیشتر در معرض ابتلا به عارضه کلسیفیکاسیون عروق کرونر(CAC) هستند. کلسیفیکاسیون عروق کرونربیماری است…