طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یکی از واضح ترین تهدیدهایی که پشت‌ میزنشینی برای شما ایجاد می ‌کند کاهش متابولیسم بدن و بروز اضافه وزن و چاقی است.
محققان در یک بررسی دریافتند ورزش کردن از گرفتگی عروق پیشگیری نمی‌کند.