طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مطالعات جدید نشان می‌دهد گرگرفتگی که یکی از عوارض شایع یائسگی است،‌ می‌تواند خطر بروز آپنه خواب و بیماری‌های قلبی را افزایش دهد.
مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد وجود ماده شیمیایی خاص به نام کاپسایسین در فلفل باعث ایجاد احساس سوزش در دهان می شود.